Otwarcie wystawy „Inne tańce” @ Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warsaw [27 kwietnia]

Otwarcie wystawy „Inne tańce”


1101
27
kwietnia
19:00 - 22:00

 Strona wydarzenia
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warsaw, Poland, 00-467 Warszawa
[For English scroll down]
Wystawa „Inne tańce”
27/04—23/09/2018

Kuratorka: Agnieszka Sosnowska

Artyści: Akademia Ruchu, Wojciech Blecharz/Ewa Maria Śmigielska, Bracia, Chór Kobiet, Oskar Dawicki/Łukasz Ronduda/Maciej Sobieszczański, Krzysztof Garbaczewski/Dream Adoption Society, Aneta Grzeszykowska, Anna Karasińska, Komuna//Warszawa, Ola Maciejewska, Ania Nowak, Weronika Pelczyńska, Wojciech Pustoła, Karol Radziszewski, Jan Smaga, Konrad Smoleński, Aleksandra Wasilkowska, Anna Zaradny, Wojtek Ziemilski, Marta Ziółek

Program performatywny: Chór Kobiet, Joanna Leśnierowska, Ola Maciejewska, Agata Maszkiewicz, Ramona Nagabczyńska, Magda Ptasznik, Iza Szostak, Marta Ziółek i inni

Rezydencje: Alex Baczyński-Jenkins, Ania Nowak, Karol Tymiński, Maria Zimpel

„Inne tańce” to wystawa o jednym z najważniejszych zjawisk nowej sztuki w Polsce ostatnich lat: o śmiałych eksperymentach twórców tańca, teatru, performansu, muzyki oraz sztuk wizualnych, które ułożyły się w rozległy fenomen określany jako zwrot performatywny. Wśród prac pokazanych na wystawie znajdują się m.in. zapisy przełomowych spektakli Marty Ziółek, Komuny//Warszawa, Anny Karasińskiej czy Chóru Kobiet, fragmenty ekscentrycznych scenografii Aleksandry Wasilkowskiej, interaktywne instalacje Krzysztofa Garbaczewskiego i Wojtka Ziemilskiego, dźwiękowe interwencje Konrada Smoleńskiego i Wojciecha Blecharza, rzeźby i fotografie Anety Grzeszykowskiej, filmy Karola Radziszewskiego.

Wystawa prezentuje formację artystów, którzy dokonują odważnej reinterpretacji rodzimej tradycji sztuk performatywnych. Działania parateatralne Jerzego Grotowskiego, dorobek teatralny i happeningowy Tadeusza Kantora czy klasyczna sztuka performansu to dla twórców pokazanych na „Innych tańcach” istotny, ale zwykle negatywny punkt odniesienia. Z większym entuzjazmem czerpią ze zdobyczy estetyki relacyjnej, muzyki alternatywnej, teorii performatywności, teatru postdramatycznego czy tańca konceptualnego.

Tytuł „Inne tańce” przywołuje spektakl przygotowany w 1982 roku przez jedną z najwybitniejszych formacji polskiego teatru eksperymentalnego – Akademię Ruchu. Intencja zawarta w tym nawiązaniu jest złożona. Po pierwsze, A.R. to ważni prekursorzy obecnego zwrotu performatywnego. Po drugie, sformułowanie „inne tańce” trzeba czytać jako zapowiedź: ta wystawa konfrontuje widza z tym, co w sztuce nowe, z tym, co zmienia warunki gry, rozszerza pole walki, więc jeszcze nie doczekało się wiążących interpretacji, nie zostało otoczone domkniętą ramą teoretyczną. Po trzecie, nawiązanie do Akademii Ruchu przypomina o tradycji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (liderem A.R. był wieloletni dyrektor Zamku Ujazdowskiego Wojciech Krukowski) jako instytucji interdyscyplinarnej, która zawiesza formalne podziały na sztuki wizualne i performatywne, podążając za bieżącymi praktykami artystycznymi.

Integralną częścią wystawy są towarzyszący jej program performatywny i dyskursywny, a także cztery rezydencje realizowane we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca oraz projektem badawczym Kartografie obcości. „Inne tańce” powstały w ramach dwuletniego badania, którego częścią były tematyczne zajęcia ze studentami Instytutu Kultury Polskiej UW.

Koordynatorki: Anna Kobierska, Olga Kozińska

Dramaturgia: Tomasz Plata

Aranżacja przestrzeni: Aleksandra Wasilkowska

Zdjęcie w tle wydarzenia: Wojtek Ziemilski, «Przedstawienie», dzięki uprzejmości Komuny// Warszawa, fot. Pat Mic

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Partnerzy: Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Muzyki i Tańca, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Kartografie obcości, Instytut Kultury Polskiej UW

Partnerzy medialni: TOK FM, „Gazeta Wyborcza”, Wyborcza.pl Warszawa, Co Jest Grane 24, AMS, K Mag, Aktivist, ELLE, ELLE Decoration

— «Other Dances» exhibition
27/04—23/09/2018

Curator: Agnieszka Sosnowska

Artists: Academy of Movement, Wojciech Blecharz/Ewa-Maria Śmigielska, Bracia, The Chorus of Women, Oskar Dawicki/Łukasz Ronduda/Maciej Sobieszczański, Krzysztof Garbaczewski/Dream Adoption Society, Aneta Grzeszykowska, Anna Karasińska, Komuna//Warszawa, Ola Maciejewska, Ania Nowak, Weronika Pelczyńska, Wojciech Pustoła, Karol Radziszewski, Jan Smaga, Konrad Smoleński, Aleksandra Wasilkowska, Anna Zaradny, Wojtek Ziemilski, Marta Ziółek

Performative programme: The Chorus of Women, Joanna Leśnierowska, Ola Maciejewska, Agata Maszkiewicz, Ramona Nagabczyńska, Magda Ptasznik, Iza Szostak, Marta Ziółek and others

Residencies: Alex Baczyński-Jenkins, Ania Nowak, Karol Tymiński, Maria Zimpel

The exhibition «Other Dances» takes on board one of the most significant phenomena of new art in Poland in the recent years: the bold experiments by the creators of dance, theatre, performance, music and visual arts – which have combined into the phenomenon referred to as the performative turn. The works shown at the exhibition include records of groundbreaking productions by Marta Ziółek, Komuna//Warszawa, Anna Karasińska and the Chorus of Women, fragments of eccentric stage sets by Aleksandra Wasilkowska, interactive installations by Krzysztof Garbaczewski and Wojtek Ziemilski, sound interventions by Konrad Smoleński and Wojciech Blecharz, sculptures and photographs by Aneta Grzeszykowska and the films of Karol Radziszewski.

The exhibition presents a group of artists who are conducting a daring re-interpretation of the Polish tradition of performing arts. For the artists presented at «Other Dances», Jerzy Grotowski’s para-theatrical activity, the classical and happening legacy of Tadeusz Kantor or of classical performance art are all significant, if usually negative, points of reference. They draw more enthusiastically on the achievements of relational aesthetics, alternative music, the theory of performativity, post-dramatic theatre or conceptual dance.

The title «Other Dances» refers to the production put on in 1982 by one of the most important formations of Polish experimental theatre – Academy of Movement (A.R.). There are complex reasons for this acknowledgement. Firstly, the A.R. is an important precursor of the present performative turn. Secondly, we must interpret the phrase ‘other dances’ as a preview: this exhibition confronts the viewers with what is new in art, what is changing the game plan, broadening out the scope for challenge, and which for these reasons has not yet acquired a definitive description or been confined within a theoretical framework. Thirdly, the reference to the Academy of Movement calls attention to the tradition of the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art (Wojciech Krukowski, the director of Ujazdowski Castle for many years, had been the leader of the Academy) as an interdisciplinary institution that has abandoned the formal departmentalisation of visual and performing arts, instead keeping up with the current artistic praxis.

The performative and discursive programmes that accompany the exhibition are its integral parts, as are the four artistic residencies realised in collaboration with the Institute of Music and Dance and the research project Cartographies of Strangeness. The exhibition «Other Dances» has been created as a result of two years of research, which included thematic seminars with students from the Institute of Polish Culture at University of Warsaw.

Coordinators: Anna Kobierska, Olga Kozińska

Dramaturgy: Tomasz Plata

Exhibition design: Aleksandra Wasilkowska

Institution financed by the Ministry of Culture and National Heritage

Partners: Adam Mickiewicz Institute, Institute of Music and Dance, National Programme for the Development of the Humanities, Cartographies of Strangeness, Institute of Polish Culture (University of Warsaw).

Media Partners: TOK FM, “Gazeta Wyborcza”, Wyborcza.pl Warszawa, Co Jest Grane 24, AMS, K Mag, Aktivist, ELLE, Elle Deco
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski:

Project Room 2018
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Co Jest Grane 24 Festival 2018
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Warszawie :

Warsztat dla par pt.: "O chuj Ci chodzi?"
PGE Narodowy
KSW na PGE Narodowym
PGE Narodowy
JAY-Z and Beyoncé OTR II - w Warszawie
PGE Narodowy
Orange Warsaw Festival 2018 - official
Tor Wyścigów Konnych Służewiec
Macklemore: 26.04.2018 Warszawa, Torwar
COS Torwar
Jak szukać fajnego faceta?
Anna Borys Psychoterapia
Marsz Wyzwolenia Konopi 2018
Warshaw
Polska - Rumunia Mecz na Stadionie Narodowym
PGE Narodowy
The Rolling Stones No Filter Tour - PGE Narodowy Stadium
Warszawa, Polska
Marilyn Manson - Torwar Warszawa 13 Czerwca 2018 Polska
COS Torwar