Wystawa Teen-Age z instalacją hash2ash @ Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warsaw [od 15 grudnia do 28 stycznia]

Wystawa Teen-Age z instalacją hash2ash


850
15
gru.
 
- 28
sty.
18:00 - 20:00

 Strona wydarzenia
Państwowe Muzeum Etnograficzne
ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa
15 grudnia 2017 r., godz. 18.00 prezentacja wystawy TEEN-AGE z instalacją hash2ash — finał projektu TEENS LOVE DESIGN 2017_Młodzieżowy sektor kreatywny. Zapraszamy!

Kuratorki projektu: Anna Grunwald, Beata Kuracińska
Projekt wystawy, instalacja: Grupa artystyczna — panGenerator (Jakub Koźniewski, Krzysztofa Goliński, Piotr Barszczewski i Krzysztof Cybulski), pangenerator.com, PanGenerator

W programie:

Muzyka: futurystyczno-hiphopowe improwizacje w wykonaniu grupy Pokusa

Personalizowany performatywny catering z opcją bezglutenową w wykonaniu Maryli Musidłowskiej z Kawiarni Bílý Koníček czyli Biały Konik

„Projekt „TEENS LOVE DESIGN 2017_Młodzieżowy Sektor Kreatywny” to inicjatywa o nastolatkach dla nastolatków. Uruchomiliśmy wspólny proces twórczy, którego ważnym elementem były warsztaty w Polsce i Grecji, podczas których nastolatki spotkały się z designem i jego twórcami. Stymulowaliśmy działania kreatywne w oparciu o metodę design thinking. Wizualnym efektem projektu jest instalacja TEEN-AGE. Wiemy, że nastolatki rzadko odwiedzają muzea z własnej woli. Chcemy ich do tego zachęcić, a także zaprosić do rozmowy o tym, co dla nich ważne (…)”.

Projekt „TEENS LOVE DESIGN 2017_Młodzieżowy Sektor Kreatywny” był realizowany przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie w partnerstwie ze szczecińską Fundacją ARTmosphere (Kids Love Design) dzięki dofinansowaniu z pierwszej edycji programu „Rozwój sektorów kreatywnych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego.
W ramach projektu odbyły się w Warszawie warsztaty kreatywne z udziałem ekspertów z różnych dziedzin designu — nowe technologie, film, moda, jedzenie adresowane do nastolatków. W projekcie brała również udział grupa młodzieży z Zakładu Poprawczego w Studzieńcu. Proces twórczy był poddany superwizji Biuro Badań Społecznych Question Mark. Równolegle podjęto działania sieciujące w Grecji z młodzieżą grecką i polską dzięki współpracy z Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach oraz Liceum Plastycznym w Heraklionie.

Planowanym efektem projektu będzie prezentacja wystawy TEEN-AGE z działaniami artystycznymi w Atenach na Festiwalu Athens Digital Arts Festival, 2018.adaf.gr/ w maju 2018 r.

“Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”
“Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”

For English scroll down
December 15, 2017 at 6 pm.
Presentation of the TEEN-AGE exhibition with the hash2ash installation — the final of the Project „TEENS LOVE DESIGN 2017_ Young creative sector”.

Curators of the project: Anna Grunwald, Beata Kuracińska
Designers of Installation: panGenerator Group (Jakub Koźniewski, Krzysztofa Goliński, Piotr Barszczewski i Krzysztof Cybulski), pangenerator.com, PanGenerator

Program:

Music: futuristic hip – hop improvisation by Pokusa music group

Food: castomizable performative with gluten-free option by Maryla Musidłowska from Bílý Koníček czyli Biały Konik

Exhibition time: 15.12.2017 – 28.01.2018.

‘Teens Love Design 2017 Youth Creative Sector’ project is an initiative about teenagers and for teenagers. We have launched a collective creative process, whose essential elements were workshops in Poland and Greece, during which group of teens met with design and its originators. We stimulated creative activities based on design thinking method. The visual effect of this project is a TEEN-AGE installation. We are aware that teens visit museums seldom. We would like to encourage them to do so more often, and also invite them to talk about what is important for them. We would like to hear your voice in the discussion as well’.
The «TEENS LOVE DESIGN 2017_Młodzieżowy Sektor Kreatywny» project was realized by the State Ethnographic Museum in Warsaw in partnership with the Szczecin ARTmosphere Foundation (Kids Love Design) thanks to funding from the first edition of the «Development of creative sectors» program of the Ministry of Culture and National Heritage and subsidies of the Mazowieckie Voivodeship Self-government.
As part of the project, creative workshops took place in Warsaw with the participation of experts from various fields of design — new technologies, film, fashion, food addressed to teenagers. The youth group from the Juvenile Detention Center in Studzieniec also participated in the project. The creative process was subject to the supervision of the Office for Social Research, Question Mark Biuro Badań Społecznych Question Mark. At the same time, networking activities were undertaken in Greece with Greek and Polish youth thanks to cooperation with the Schools A. Mineyki at the Embassy of the Republic of Poland in Athens Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach and Art School of Heraklion. The planned result of the project will be the presentation of the TEEN-AGE exhibition with artistic activities in Athens at the Athens Digital Arts Festival, http: //2018.adaf.gr/ in May 2018.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Państwowe Muzeum Etnograficzne:

Duchologia polska - spotkanie z Olgą Drendą
Państwowe Muzeum Etnograficzne
Niech Żyją Dziewczyny! 2
Państwowe Muzeum Etnograficzne
Pokaz kolekcji z.one concept wiosna/lato 2018 - Warszawa
Państwowe Muzeum Etnograficzne

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Warszawie :

Chcemy Nosaczy Sundajskich w ZOO warszawskim!
Ogród Zoologiczny w Warszawie
Mieszanie bigosu dupą
Pałac Kultury i Nauki
Jak przerodzić zakochanie w miłość
Terapeutyczna
Powiedz NIE na imprezie, na randce i w łóżku.
Instytut Pozytywnej Seksualności
TAK dla legalizacji wszystkiego oprócz marihuany!
Polska, Poland
SOLD OUT: Son Lux (US) 27.2 | Progresja, Warszawa
Progresja
Co zrobić by alkohol nie rządził więcej Twoim życiem - Warsztat
ulica Hoża 39, 00-681 Warszawa, Polska
W 2018 zrobię szpagat #splitchallenge
ulica Hoża 88, 00-682 Warszawa, Polska