Debata "Polska krajem sprawiedliwości społecznej" @ Centrum Prasowe PAP, Warsaw [7 grudnia]

Debata "Polska krajem sprawiedliwości społecznej"


217
07
grudnia
18:00 - 20:00

 Strona wydarzenia
Centrum Prasowe PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
(For English scroll down)

Polska goni Europę w rozwoju gospodarczym. Świadczy o tym nie tylko bezprecedensowy wzrost PKB – największy spośród krajów post-socjalistycznych po 1989 roku – ale również znaczny spadek ubóstwa w ostatnich latach i obecnie historycznie niskie bezrobocie. Ta wyraźna poprawa jednak nie dotyka w równym stopniu wszystkich i wciąż w tyle pozostają liczne grupy, które nie korzystają z imponującego wzrostu. Wielu w poszukiwaniu lepszych perspektyw ratuje się ucieczką za granicę.

Warto postawić pytanie: czy Polska goni Europę także w standardach włączenia społecznego? I szerzej: czy Polska jest krajem sprawiedliwości społecznej? A może – dopiero staje się krajem sprawiedliwości społecznej?

Za punkt odniesienia do dyskusji weźmiemy Indeks Sprawiedliwości Społecznej (Social Justice Index) oraz Barometr Reform (Reform Barometer), które opracowywane są przez Fundację Bertelsmanna od 2008 roku dla krajów Unii Europejskiej. Przyjrzymy się jak Polska wypada na tle Europy i krajów regionu w wymiarze przeciwdziałania ubóstwu, dostępu do rynku pracy, włączającej edukacji, spójności społecznej i równości, sprawiedliwości międzygeneracyjnej i zdrowia (health).
Podczas spotkania prezentowany będzie raport dotyczący Polski z najnowszymi wynikami badań opracowany przez prof. Christiana Keuschnigga (University of St. Gallen, Szwajcaria) i Dominika Owczarka (Instytut Spraw Publicznych), który koncentruje się na kwestii ubóstwa i rynku pracy.
Koncepcję Indeksu Sprawiedliwości Społecznej i Barometru Reform przedstawi dr Thorsten Hellmann z Fundacji Bertelsmanna.

W debacie wezmą udział:
— Irena Wóycicka – była Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
— Janina Petelczyc – Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
— Piotr Szumlewicz – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
— Jeremi Mordasewicz – Konfederacja Lewiatan
Moderacja: Agnieszka Lichnerowicz -TOK FM

Debata będzie tłumaczona symultanicznie na język angielski.
Po debacie zapraszamy na poczęstunek.
Debata organizowana jest przez Instytut Spraw Publicznych w partnerstwie z Fundacją Bertelsmanna.

Lind do rejestracji: isp.org.pl/konferencje,932,561.html#registerDebate «Poland as a country of social justice»

Poland is catching up. This is reflected not only in unprecedented GDP growth – the largest among post-socialist countries since 1989 – but also in significant reduction of poverty in recent years and in historically low unemployment registered this year. This clear improvement, however, does not affect everyone equally and there are still many groups left behind that do not benefit from this impressive growth. Many emigrate abroad in search of better prospects.

In this light a question arises: is Poland caching up also in terms of social standards? And more broadly: is Poland a country of social justice? Or rather socially just country in spe?

As reference point for this heated debate conducted in Poland since the commence of transformation in 1989, let’s take the Social Justice Index and the Reform Barometer, which have been developed by the Bertelsmann Stiftung in order to measure the status of social inclusion and social policy reforms in the EU 28. How does Poland perform compared to other EU member states in terms of poverty prevention, access to labour market, equitable education, social cohesion and equality, intergenerational justice and health?

The debate will be preceded with presentation of the recent research results in the area of poverty prevention and access to labour market in Poland included in report prepared by Prof. Christian Keuschnigg (University of St. Gallen, Switzerland) and Dominik Owczarek (Institute of Public Affairs).

The Social Justice Index and Reform Barometer concepts will be presented by Dr. Thorsten Hellmann from the Bertelsmann Stiftung.

Panelists:

— Irena Wóycicka – former Secretary of State in the Chancellery of the President
— Janina Petelczyc – Institute of Social Policy, University of Warsaw
— Piotr Szumlewicz – All-Poland Alliance of Trade Unions
— Jeremi Mordasewicz – The Confederation Lewiatan
Moderation: Agnieszka Lichnerowicz – TOK FM

Polish-English translation of the panel discussion will be provided.
We kindly invite participants to a reception after the debate.
The debate is organised by the Institute of Public Affairs in partnership with the Bertelsmann Foundation.

Link for registration: isp.org.pl/site.php?id=932&conf=561&lang=1&lang=2#register
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Warszawie :

Warsztat dla par pt.: "O chuj Ci chodzi?"
PGE Narodowy
Ed Sheeran
PGE Narodowy
Ed Sheeran Official Event, PGE Narodowy, 11.08.2018
PGE Narodowy
Jay-Z i Beyoncé w Polsce!
Stadion Narodowy
The Rolling Stones zagrają w Polsce w 2018!
PGE Narodowy
JAY-Z and Beyoncé OTR II - w Warszawie
PGE Narodowy
Wyścig Na Szczyt Pomnika Smoleńskiego
Plac marsz. Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Wianki nad Wisłą 2018
Multimedialny Park Fontann w Warszawie
Orange Warsaw Festival 2018 - official
Tor Wyścigów Konnych Służewiec