MARTA SZULC / Nie szukamy nikogo oprócz ludzi @ Galeria Foksal, Warsaw [14 września]

MARTA SZULC / Nie szukamy nikogo oprócz ludzi


296
14
września
18:00 - 21:00

 Strona wydarzenia
Galeria Foksal
ul. Foksal 1/4, 00-366 Warszawa
[scroll down for English]

MARTA SZULC
Nie szukamy nikogo oprócz ludzi

Otwarcie: czwartek,14.09.2017, 18:00
15.09. — 3.11.2017

Kuratorka: Katarzyna Krysiak

«Nie szukamy nikogo oprócz ludzi» to druga indywidualna wystawa Marty Szulc w Galerii Foksal. Wystawa składa się z serii portretów inspirowanych popkulturowym kinem XX i XXI wieku poruszającym temat sztucznej inteligencji. Sportretowani bohaterowie — maszyny, stawiają poważne pytania o sens istnienia, ironicznie żartują, błagają o odwzajemnienie uczuć, cały czas mając świadomość swojej inności. Artystkę fascynuje kontrast między emocjonalnością tych słów, a faktem, że wypowiadają je maszyny. Słowa padające z ich ust mógłby wypowiedzieć każdy z nas, gdyby tylko nadarzyła się okazja spotkania własnego stwórcy.
Marta Szulc stawia pytania wokół zagadnień transhumanizmu wspierającego rozwój i wykorzystanie zdobyczy nauki i nowoczesnych technologii (np.: nanotechnologii, biotechnologii czy też sztucznej inteligencji) w dążeniu do poprawy fizycznej i intelektualnej kondycji człowieka. W fantazji o przekroczeniu danych człowiekowi ograniczeń biologicznych czy też stworzeniu sztucznego życia/świadomości, bez udziału Boga, spełnia się odwieczne ludzkie marzenie o posiadaniu kontroli nad życiem i śmiercią. Idea stworzenia maszyny — kopii nas samych, która będzie całkowicie podporządkowana woli swojego twórcy, jest prawdopodobnie skazana na porażkę. Taki obdarzony świadomością byt szybko osiągnąłby niedostępne dla ludzi możliwości i mógłby wyznaczyć sobie wartości i cele, których nie potrafilibyśmy zrozumieć. Wokół sztucznej inteligencji nagromadziło się wiele pytań o jej dalszy rozwój i konsekwencje, na które ludzkość nie jest w stanie odpowiedzieć.

Marta Szulc (ur. 1980 r.) jest absolwentką Wydziału Grafiki Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Jej praktykę artystyczną charakteryzuje symbioza tradycyjnych mediów (miedzioryt, akwarela) oraz technologii, która powoli przejmuje rolę natury i coraz częściej staje się narzędziem, inspiracją oraz tematem prac.
Jej prace były prezentowane w ramach wystaw indywidualnych m.in. w Galerii Foksal (2009), Galerii XX1 (2015, 2014) oraz zbiorowych m.in: The Eagle has landed: Apollo 11-next steps, Ausstellungszentrum Pyramide, Berlin (2017), Inland #1 Erasure, The Brixton Pound, Londyn (2016), Midnight Show, BWA Wrocław (2016), MIEJSCE. Magazyn letni, Galeria Foksal, Warszawa (2016), Malarki, Galeria Biała, Lublin (2015), Bałtycka Galeria Sztuki, Ustka (2006), Słodka sztuka, CSW Łaźnia, Gdańsk (2005).
martaszulc.art.pl

[en]

MATRA SZULC
We are only seeking Man

Opening: Thursday,14.09.2017, 6pm
15.09. — 3.11.2017

Curator: Katarzyna Krysiak

We are only seeking Man is Marta Szulc's second individual exhibition at the Foksal Gallery. The exhibition consists of a series of portraits inspired by pop-cultural cinema of the 20th and 21th century which dealt with the subject of artificial intelligence. Portrayed protagonists – machines ask serious questions about the meaning of life, crack ironic jokes, ask for emotional reciprocation – constantly aware of their otherness. The artist is fascinated by the contrast between the emotional content of these words and the fact that they're uttered by machines. Their words could have been said by anyone – if we only had a chance to meet our creator.
Marta Szulc is asking questions which tackle the subject of transhumanism, a movement supportive of development of science and new technologies (such as nanotechnology, biotechnology or artificial intelligence) for the purpose of improving human physical and intellectual condition. In a fantasy of transgressing biological limits or of creating artificial life or consciousness without God's contribution, the eternal human dream of controlling life and death is coming true. An idea of creating a machine copy of ourselves, fully subject to the will of its creators, is probably doomed to fail. Such a conscious being could quickly achieve abilities superior to human ones or establish to us goals and values which we wouldn't be able to understand. The subject of artificial intelligence is raising many questions about its further development and sbout consequences which humanity cannot predict.

Marta Szulc (born in 1980) is a graduate of the Graphics Department of the European Academy of Arts in Warsaw. Her artistic practice is defined by a symbiosis of traditional media (copperplate etching, watercolour) and technology which takes on the role of nature – and becomes a tool, an inspiration, as well as a subject of her works.
Her works have been presented at individual exhibitions – at the Foksal Gallery (2009), XX1 Gallery (2015, 2014) and at group shows, including: The Eagle has landed: Apollo 11-next steps, Ausstellungszentrum Pyramide, Berlin (2017), Inland #1 Erasure, The Brixton Pound, Londyn (2016), Midnight Show, BWA Wrocław (2016), MIEJSCE. Magazyn letni, Galeria Foksal, Warsaw (2016), Malarki, Galeria Biała, Lublin (2015), Bałtycka Galeria Sztuki, Ustka (2006), Słodka sztuka, CSW Łaźnia, Gdańsk (2005)
martaszulc.art.pl
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Warszawie :

Chcemy Nosaczy Sundajskich w ZOO warszawskim!
Ogród Zoologiczny w Warszawie
Mieszanie bigosu dupą
Pałac Kultury i Nauki
Jak przerodzić zakochanie w miłość
Terapeutyczna
Powiedz NIE na imprezie, na randce i w łóżku.
Instytut Pozytywnej Seksualności
TAK dla legalizacji wszystkiego oprócz marihuany!
Polska, Poland
SOLD OUT: Son Lux (US) 27.2 | Progresja, Warszawa
Progresja
Co zrobić by alkohol nie rządził więcej Twoim życiem - Warsztat
ulica Hoża 39, 00-681 Warszawa, Polska
W 2018 zrobię szpagat #splitchallenge
ulica Hoża 88, 00-682 Warszawa, Polska