Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa @ Polska Federacja Rynku Nieruchomości, Warsaw [od 9 do 10 października]

Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa


13
9 - 10
października
10:00 - 16:00

 Strona wydarzenia
Polska Federacja Rynku Nieruchomości
Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Szkolenie: Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
9-10.10.2017r.

CEL SZKOLENIA:

Due diligence jest jedną z najnowocześniejszych, kompleksowych metod analitycznych stosowanych przy zakupie samej nieruchomości lub przedsiębiorstwa posiadającego nieruchomość wzbudzającą zainteresowanie inwestorów. Zazwyczaj due-diligence poprzedza wycenę nieruchomości lub przedsiębiorstwa posiadającego nieruchomości. Koncentrując się na aspektach prawnych, technicznych, podatkowych i finansowych funkcjonowania nieruchomości, badanie due-diligence pozwala na kompleksową ocenę stanu obecnego i perspektyw rozwoju danej nieruchomości lub danego przedsiębiorstwa.

W trakcie szkolenia w oparciu o przykłady oraz wiedzę i praktykę naszych trenerów przekażemy Państwu pełną wiedzę z zakresu metod prowadzenia due – diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa. Podczas szkolenia zapoznacie się Państwo ze sposobami i narzędziami interpretacji zapisów w umowach istotnych dla przedsiębiorstwa oraz interpretacją danych zawartych w sprawozdaniach finansowych oraz sposobami ich analizy. Uwaga będzie zwrócona też na kwestie związane z ochroną środowiska.

Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwi uczestnictwo Państwa w transakcjach zakupu nieruchomości i przedsiębiorstw posiadających nieruchomości jak i współpracę z inwestorami w przypadku jeśli Państwa nieruchomość lub firma posiadająca nieruchomości mają zostać nabyte przez inny podmiot.

PROGRAM SZKOLENIA
DZIEŃ I

9:00 Rejestracja uczestników
9:30-10:15 Definicja i rodzaje badania due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa.
wykładowca: Krzysztof Czerkas

— pojęcie due-diligence i rodzaje due-diligence (due-diligence finansowe, podatkowe, prawne, techniczne, due-diligence w zakresie ochrony środowiska)
— miejsce due-diligence w procesie przejmowania
— due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa: podobieństwa i różnice
— organizacja procesu due-diligence i zapewnienie poufności informacji

10:15-10:30 Przerwa kawowa
10:30-12:00 Organizacja due-diligence

— organizacja procesu due-diligence i zapewnienie poufności informacji
— zasady współpracy z firmami doradczymi przy organizacji due-diligence
— pojęcie data room

12:00-12:45 Przerwa
12:45-14:15 Wybrane aspekty finansowego i podatkowego badania due-diligence
wykładowca: Krzysztof Czerkas

— zakres finansowego due-diligence (dochody i koszty związane z nieruchomością, relacje z wierzycielami, bankami finansującymi, towarzystwami leasingowymi, plany finansowe)

— źródła informacji do przeprowadzenia finansowego due-diligence i elementy krytyczne

— zakres podatkowego due-diligence (dochody i koszty związane z nieruchomością, relacje z wierzycielami, bankami finansującymi i towarzystwami leasingowymi)

— źródła informacji do przeprowadzenia finansowego due-diligence i elementy krytyczne

— wykorzystanie wniosków z finansowego i podatkowego due-diligence

14:15-14:30 Przerwa kawowa
14:30-16:00 Wybrane aspekty technicznego due-diligence i due-diligence w zakresie ochrony środowiska.

wykładowca: Robert Nowak/Anna Beer-Zwolińska

— zakres technicznego due-diligence i due-diligence w zakresie ochrony środowiska
— źródła informacji do przeprowadzenia technicznego due-diligence i elementy krytyczne
— wykorzystanie wniosków z technicznego due-diligence

PROGRAM SZKOLENIA
DZIEŃ II

8:30 Rejestracja uczestników
9:00-10:15 Wybrane aspekty prawnego due-diligence.

wykładowca: Marek Czarnota

— zakres prawnego due-diligence przedsiębiorstwa i nieruchomości
— źródła informacji do przeprowadzenia prawnego due-diligence i elementy krytyczne

10:15-10:30 Przerwa kawowa
10:30-12:00 Wnioski z due-diligence. Formułowanie umów

wykładowca: Marek Czarnota

Wykorzystanie wniosków z prawnego due-diligence
Zasady formułowania umów zakupu nieruchomości
Zasady formułowania umowy zakupu udziałów/akcji spółek celowych

12:00-12:45 Przerwa na lunch
12:45-14:15 Organizacja finansowania zakupów nieruchomości i spółek celowych i działania po zakupie nieruchomości.

wykładowca: Krzysztof Czerkas

— Relacje z bankami i podstawowe zasady organizacji finansowania oraz refinansowania nieruchomości
— Objęcie nieruchomości
— Integracja procesów i załogi
— Relacje z najemcami po zakupie

14:15-14:30 Przerwa kawowa
14:30-16:00 Wyniki due-diligence. Analiza SWOT. Formułowanie warunków zakupu nieruchomości/spółek celowych mających nieruchomości — case studies

wykładowca: Krzysztof Czerkas

WYKŁADOWCY:

KRZYSZTOF CZERKAS — niezależny ekspert, obecnie prowadzący działalność gospodarczą Doradztwo, Szkolenia, Ekspertyzy Krzysztof Czerkas, Prezes Zarządu Spółki Upper Finance Restructuring Sp. z o.o. Były członek Zarządu BRE Bank Hipoteczny S.A.

Z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. związany od 2001 do 2012. r. Najpierw zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Kredytów Komercyjnych, a następnie od 2004 r. kierował Departamentem Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Od 2009 roku do 1 sierpnia 2012 — Członek Zarządu BRE Banku Hipotecznego S.A, odpowiedzialny za ryzyka bankowe oraz za wdrożenie projektu przejścia Banku na AIRB (zaawansowane metody zarządzania ryzykiem kredytowym). Odpowiadał też za zarządzanie należnościami nieregularnymi w BRE Banku Hipotecznym SA. W latach 1992-2001 pracował na kluczowych stanowiskach kierowniczych w banku PBK S. A. (m.in. Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji, Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych). Jako Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji w banku PBK SA odpowiadał za zarządzanie portfelem trudnych kredytów banku. Wieloletnie doświadczenie w bankowości i finansach zdobywał również na stażach w bankach zagranicznych m.in. w Danii, Chile, USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Wykładowca akademicki. Autor wielu publikacji i książek m.in. z zakresu bankowości inwestycyjnej, hipotecznej, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz finansowania nieruchomości. Członek Komitetu Inwestycyjnego Skarbiec TFI dedykowanego rynkowi nieruchomości mieszkaniowych (spółki zależne od Skarbiec TFI prowadzą inwestycje mieszkaniowe). Absolwent Wydziału Finanse i Statystyka w SGPiS (obecnie SGH) oraz menedżerskich studiów podyplomowych w Copenhagen Business School (Dania). Od 1999 r. — Doktor nauk ekonomicznych (SGH). W latach 1997-1998 członek Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju SA (PBR SA).

ANNA BEER-ZWOLIŃSKA — rzeczoznawca majątkowy nr 3085, MRICS, CCIM, MBA, Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości.

Specjalizacja — wycena nieruchomości komercyjnych i aktywów przedsiębiorstw, w tym nieruchomości przemysłowych, nieruchomości inwestycyjnych, także jako aportów i zorganizowanych części przedsiębiorstwa, analizy efektywności inwestycji, wyceny nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności. Największa oszacowana wartość jednostkowa 1,926 mld zł (nieruchomość i rzeczowe składniki majątku branża hutnicza). Współautorka Standardu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych „Wycena na potrzeby sprawozdań finansowych”, przewodnicząca zespołu ds. aktualizacji treści standardu w związku z obowiązywaniem MSSF 13, sekretarz zespołu standardu „Wycena przedsiębiorstw”. Współautorka książki Szacowanie Nieruchomości Rzeczoznawstwo Majątkowe pod redakcją Jerzego Dydenki. Prowadzenie wykładów, szkoleń i warsztatów z wyceny nieruchomości i składników majątku przedsiębiorstw, wartości początkowej środków trwałych, wyceny nieruchomości dla potrzeb skarbowo-podatkowych, wyceny nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych z uwzględnieniem wymogów oszacowania wartości godziwej zgodnie z MSSF 13, organizowanych m.in. przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Politechnikę Krakowską, Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

MAREK CZARNOTA — radca prawny — partner w Czarnota i Partnerzy Kancelarii Radców Prawnych w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

przedprywatyzacyjne audyty prawne przedsiębiorstw państwowych i spółek komunalnych, audyty prawne podmiotów gospodarczych, audyty prawne nieruchomości i projektów deweloperskich — od 1992 roku,
w zakresie obrotu nieruchomościami — od 1975 roku,
w obsłudze prawnej banków, w tym kredyty oraz restrukturyzacje i windykacje kredytów bankowych — od 1992 roku.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_Avzlq9i77pLvYEgWMTPKvGDLzxI0H9D8Cbz6y6y9QZkVWA/viewform
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Polska Federacja Rynku Nieruchomości:

Unijna reforma ochrony danych osobowych
Polska Federacja Rynku Nieruchomości
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
Polska Federacja Rynku Nieruchomości
Menedżer Mistrzem Motywacji
Polska Federacja Rynku Nieruchomości
Negocjacje na rynku nieruchomości
Polska Federacja Rynku Nieruchomości
Problematyka działek budowlanych
Polska Federacja Rynku Nieruchomości

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Warszawie :

Roztańczony PGE Narodowy 2017
PGE Narodowy
Co zrobić, by bliska Ci osoba przestała pić? Warsztat
ulica Hoża 39, 00-681 Warszawa, Polska
Bonobo Live : Hala Kolo, Warsaw - SOLD OUT
Hala Koło
Kolor Fest Warszawa 2017 !
Warszawa, Masovian Voivodeship, Polska
Turnus mija, a ja niczyja
REJS
Instytut
Instytut
Biegnij Warszawo 2017
Biegnij Warszawo
Polska - Kazachstan el. MŚ 2018
PGE Narodowy
FIWE 2017 - Największe targi fitness w Polsce
EXPO XXI Warszawa - Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe