Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa @ Polska Federacja Rynku Nieruchomości, Warsaw [od 9 do 10 października]

Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa


24
9 - 10
października
10:00 - 16:00

 Strona wydarzenia
Polska Federacja Rynku Nieruchomości
Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Szkolenie: Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
9-10.10.2017r.

CEL SZKOLENIA:

Due diligence jest jedną z najnowocześniejszych, kompleksowych metod analitycznych stosowanych przy zakupie samej nieruchomości lub przedsiębiorstwa posiadającego nieruchomość wzbudzającą zainteresowanie inwestorów. Zazwyczaj due-diligence poprzedza wycenę nieruchomości lub przedsiębiorstwa posiadającego nieruchomości. Koncentrując się na aspektach prawnych, technicznych, podatkowych i finansowych funkcjonowania nieruchomości, badanie due-diligence pozwala na kompleksową ocenę stanu obecnego i perspektyw rozwoju danej nieruchomości lub danego przedsiębiorstwa.

W trakcie szkolenia w oparciu o przykłady oraz wiedzę i praktykę naszych trenerów przekażemy Państwu pełną wiedzę z zakresu metod prowadzenia due – diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa. Podczas szkolenia zapoznacie się Państwo ze sposobami i narzędziami interpretacji zapisów w umowach istotnych dla przedsiębiorstwa oraz interpretacją danych zawartych w sprawozdaniach finansowych oraz sposobami ich analizy. Uwaga będzie zwrócona też na kwestie związane z ochroną środowiska.

Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwi uczestnictwo Państwa w transakcjach zakupu nieruchomości i przedsiębiorstw posiadających nieruchomości jak i współpracę z inwestorami w przypadku jeśli Państwa nieruchomość lub firma posiadająca nieruchomości mają zostać nabyte przez inny podmiot.

PROGRAM SZKOLENIA
DZIEŃ I

9:00 Rejestracja uczestników
9:30-10:15 Definicja i rodzaje badania due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa.
wykładowca: Krzysztof Czerkas

— pojęcie due-diligence i rodzaje due-diligence (due-diligence finansowe, podatkowe, prawne, techniczne, due-diligence w zakresie ochrony środowiska)
— miejsce due-diligence w procesie przejmowania
— due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa: podobieństwa i różnice
— organizacja procesu due-diligence i zapewnienie poufności informacji

10:15-10:30 Przerwa kawowa
10:30-12:00 Organizacja due-diligence

— organizacja procesu due-diligence i zapewnienie poufności informacji
— zasady współpracy z firmami doradczymi przy organizacji due-diligence
— pojęcie data room

12:00-12:45 Przerwa
12:45-14:15 Wybrane aspekty finansowego i podatkowego badania due-diligence
wykładowca: Krzysztof Czerkas

— zakres finansowego due-diligence (dochody i koszty związane z nieruchomością, relacje z wierzycielami, bankami finansującymi, towarzystwami leasingowymi, plany finansowe)

— źródła informacji do przeprowadzenia finansowego due-diligence i elementy krytyczne

— zakres podatkowego due-diligence (dochody i koszty związane z nieruchomością, relacje z wierzycielami, bankami finansującymi i towarzystwami leasingowymi)

— źródła informacji do przeprowadzenia finansowego due-diligence i elementy krytyczne

— wykorzystanie wniosków z finansowego i podatkowego due-diligence

14:15-14:30 Przerwa kawowa
14:30-16:00 Wybrane aspekty technicznego due-diligence i due-diligence w zakresie ochrony środowiska.

wykładowca: Robert Nowak/Anna Beer-Zwolińska

— zakres technicznego due-diligence i due-diligence w zakresie ochrony środowiska
— źródła informacji do przeprowadzenia technicznego due-diligence i elementy krytyczne
— wykorzystanie wniosków z technicznego due-diligence

PROGRAM SZKOLENIA
DZIEŃ II

8:30 Rejestracja uczestników
9:00-10:15 Wybrane aspekty prawnego due-diligence.

wykładowca: Marek Czarnota

— zakres prawnego due-diligence przedsiębiorstwa i nieruchomości
— źródła informacji do przeprowadzenia prawnego due-diligence i elementy krytyczne

10:15-10:30 Przerwa kawowa
10:30-12:00 Wnioski z due-diligence. Formułowanie umów

wykładowca: Marek Czarnota

Wykorzystanie wniosków z prawnego due-diligence
Zasady formułowania umów zakupu nieruchomości
Zasady formułowania umowy zakupu udziałów/akcji spółek celowych

12:00-12:45 Przerwa na lunch
12:45-14:15 Organizacja finansowania zakupów nieruchomości i spółek celowych i działania po zakupie nieruchomości.

wykładowca: Krzysztof Czerkas

— Relacje z bankami i podstawowe zasady organizacji finansowania oraz refinansowania nieruchomości
— Objęcie nieruchomości
— Integracja procesów i załogi
— Relacje z najemcami po zakupie

14:15-14:30 Przerwa kawowa
14:30-16:00 Wyniki due-diligence. Analiza SWOT. Formułowanie warunków zakupu nieruchomości/spółek celowych mających nieruchomości — case studies

wykładowca: Krzysztof Czerkas

WYKŁADOWCY:

KRZYSZTOF CZERKAS — niezależny ekspert, obecnie prowadzący działalność gospodarczą Doradztwo, Szkolenia, Ekspertyzy Krzysztof Czerkas, Prezes Zarządu Spółki Upper Finance Restructuring Sp. z o.o. Były członek Zarządu BRE Bank Hipoteczny S.A.

Z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. związany od 2001 do 2012. r. Najpierw zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Kredytów Komercyjnych, a następnie od 2004 r. kierował Departamentem Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Od 2009 roku do 1 sierpnia 2012 — Członek Zarządu BRE Banku Hipotecznego S.A, odpowiedzialny za ryzyka bankowe oraz za wdrożenie projektu przejścia Banku na AIRB (zaawansowane metody zarządzania ryzykiem kredytowym). Odpowiadał też za zarządzanie należnościami nieregularnymi w BRE Banku Hipotecznym SA. W latach 1992-2001 pracował na kluczowych stanowiskach kierowniczych w banku PBK S. A. (m.in. Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji, Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych). Jako Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji w banku PBK SA odpowiadał za zarządzanie portfelem trudnych kredytów banku. Wieloletnie doświadczenie w bankowości i finansach zdobywał również na stażach w bankach zagranicznych m.in. w Danii, Chile, USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Wykładowca akademicki. Autor wielu publikacji i książek m.in. z zakresu bankowości inwestycyjnej, hipotecznej, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz finansowania nieruchomości. Członek Komitetu Inwestycyjnego Skarbiec TFI dedykowanego rynkowi nieruchomości mieszkaniowych (spółki zależne od Skarbiec TFI prowadzą inwestycje mieszkaniowe). Absolwent Wydziału Finanse i Statystyka w SGPiS (obecnie SGH) oraz menedżerskich studiów podyplomowych w Copenhagen Business School (Dania). Od 1999 r. — Doktor nauk ekonomicznych (SGH). W latach 1997-1998 członek Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju SA (PBR SA).

ANNA BEER-ZWOLIŃSKA — rzeczoznawca majątkowy nr 3085, MRICS, CCIM, MBA, Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości.

Specjalizacja — wycena nieruchomości komercyjnych i aktywów przedsiębiorstw, w tym nieruchomości przemysłowych, nieruchomości inwestycyjnych, także jako aportów i zorganizowanych części przedsiębiorstwa, analizy efektywności inwestycji, wyceny nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności. Największa oszacowana wartość jednostkowa 1,926 mld zł (nieruchomość i rzeczowe składniki majątku branża hutnicza). Współautorka Standardu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych „Wycena na potrzeby sprawozdań finansowych”, przewodnicząca zespołu ds. aktualizacji treści standardu w związku z obowiązywaniem MSSF 13, sekretarz zespołu standardu „Wycena przedsiębiorstw”. Współautorka książki Szacowanie Nieruchomości Rzeczoznawstwo Majątkowe pod redakcją Jerzego Dydenki. Prowadzenie wykładów, szkoleń i warsztatów z wyceny nieruchomości i składników majątku przedsiębiorstw, wartości początkowej środków trwałych, wyceny nieruchomości dla potrzeb skarbowo-podatkowych, wyceny nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych z uwzględnieniem wymogów oszacowania wartości godziwej zgodnie z MSSF 13, organizowanych m.in. przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Politechnikę Krakowską, Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

MAREK CZARNOTA — radca prawny — partner w Czarnota i Partnerzy Kancelarii Radców Prawnych w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

przedprywatyzacyjne audyty prawne przedsiębiorstw państwowych i spółek komunalnych, audyty prawne podmiotów gospodarczych, audyty prawne nieruchomości i projektów deweloperskich — od 1992 roku,
w zakresie obrotu nieruchomościami — od 1975 roku,
w obsłudze prawnej banków, w tym kredyty oraz restrukturyzacje i windykacje kredytów bankowych — od 1992 roku.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_Avzlq9i77pLvYEgWMTPKvGDLzxI0H9D8Cbz6y6y9QZkVWA/viewform
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Polska Federacja Rynku Nieruchomości:

Najem lokali mieszkalnych i najem okazjonalny w świetle prawa
Polska Federacja Rynku Nieruchomości
Prawo geodezyjne i kartograficzne
Polska Federacja Rynku Nieruchomości
Wady prawne nieruchomości
Polska Federacja Rynku Nieruchomości
Problematyka działek budowlanych
Polska Federacja Rynku Nieruchomości

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Warszawie :

W 2017 zostane Dzikiem na siłowni
Warszawa, Masovian Voivodeship, Polska
W 2017 mój chłopak mi się oświadczy
Polska, Poland
Otwarcie Królewskiego Ogrodu Światła | Wilanów
Królewski Ogród Światła
W tego sylwestra też będę udawał, że się dobrze bawię.
Warszawa, Masovian Voivodeship, Polska
W 2017 zagadam do dziewczyny/chłopaka z autobusu!
Polska, Poland
W 2017 roku będę jeszcze bardziej złośliwa.
Polska, Poland
1130 sposobów Jak Poderwać Chłopaka
Polska, Poland
1254 sposoby Jak Poderwać Dziewczynę
Polska, Poland
W 2017 pójdę na goloneczke do 'u Fukiera'
U Fukiera
Festiwal Pierogów Świata vol.2
Pałac Kultury i Nauki